Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00160
26-02-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2k. Vervoersdiscriminatie in EEG

Binnen de raad van ministers is gesproken over het reglement inzake de vervoersdiscriminatie. Geprobeerd is om een wig te drijven tussen het afwijzende standpunt van Italiƫ en Nederland hetgeen niet gelukt is. De uitkomst is negatief geweest, zodat het in de eerste ronde de Europese Commissie niet gelukt is aan Nederland deze vervoerspolitiek met publicatie van de tarieven e.d. op te dringen.