Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00161
11-03-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2d. Raad van ministers van EEG

Er is binnen de raad van ministers over de volgende punten vergaderd:

- Over de vestiging van missies in Amerika en Engeland: Frankrijk is tegen vestiging van een ambassade in Amerika. Nederland is überhaupt tegen vestiging van missies omdat deze tot voortdurend fricties zullen leiden. Bovendien ziet Frankrijk de EEG vooral als instrument om de Franse politiek tot uitdrukking te brengen.
- De associatie van de Antillen: besloten is dat de EC en de Zes besprekingen met de Antillen kunnen beginnen.
- Versnelling van de EEG: alleen België toonde zich enthousiast over de voorstellen. Nederland vindt de voorstellen vooralsnog te vaag.
- De associatie van Griekenland: tegenover het argument dat de EEG een offer moet brengen om Griekenland uit de communistische sfeer te houden, betoogde Nederland dat dit een taak van de NAVO is en dat eventuele schenkingen een precdedent zullen blijken te zijn voor landen als Turkije en Kameroen.