Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2c. Europese economische integratie

Luns was in Parijs voor een bijeenkomst van de groep van 20+. De sfeer was negatief. De vertegenwoordigers van de EVA hadden aanvankelijk gesteld dat een versnelling van de EEG het contact met de Zeven onmogelijk zou maken. Uiteindelijk is besloten dat onder coƶrdinatie van Royer een studie zal worden gemaakt van de feitelijke effecten van plannen van de EEG en de EVA en dat aan Luns als voorzitter het meest uitgebreide mandaat is gegeven om na te gaan of er een oplossing tussen de Zes en de Zeven te vinden is. Wat de standpunten betreft: de EC wil geen grotere associatie van de EEG; Frankrijk ziet in de Zes een machtsinstrument voor de Franse politiek; VS willen geen grote Europese integratie. Vervolgens wordt gesproken over de mogelijkheden en wenselijkheid van versnelling van de uitvoering van het EEG-verdrag.
Zie ook