Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00170
1-4-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2h. Europese universiteit

Cals heeft met Hirsch gesproken. Ook Hirsch was van mening dat er een fzonderlijk verdrag moet komen, maar Duitsland is tegen. Aanvankelijk wilde Hirsch een toporgaan bestaande uit de ministers van de Zes. Cals heeft gezegd het principieel onjuist te noemen als ook andere landen dan de Zes tot het verdrag worden toegelaten. Ook is gesproken over de financiering ervan, maar hierover is nog geen besluit gevallen.
Zie ook