Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00171
19-09-1963
Actoren
Memorandum
Samenvatting
De Block stuurt een memo inzake de komende eerste WEU-Ministerraadvergadering. De moeilijkheid is om vast te stellen welke onderwerpen tijdens de eerste bijeenkomst besproken zouden kunnen worden. In algemene zin geldt dat men tijdens deze eerste zitting voorzichtig wil manoeuvreren om niet het risico te lopen dat het overleg gelijk al verzandt. Nederland heeft in informele setting de mening gepolst van Engeland, Frankrijk en Duitsland. Duidelijk is dat over de te bespreken onderwerpen nog geen overeenstemming bestaat.