Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00177
11-08-1964
Actoren
Concept-nota
Samenvatting
De Block stuurt een conceptnota ten behoeve van de Tweede Kamer inzake de versterking van de parlementaire controle in de EG.

Nederland is van mening dat enerzijds de mogelijkheden die het EEG-Verdrag biedt tot een geleidelijke vergroting van de invloed van het EP intensiever benut moeten worden, hoewel deze in het licht van de snel voortschrijdende integratie ook onvoldoende zijn. De Nederlandse regering streeft dan ook naar een uitbreiding van de parlementaire bevoegdheden door middel van verdragswijziging. Meer parlementaire controle is nodig als waarborg voor de democratische structuur van het institutionele stelsel. In het bijzonder geldt dit voor de landbouw waar het gemeenschappelijk beleid een aanvang heeft gemaakt. Ook op budgettair gebied dienen de bevoegdheden van het EP worden versterkt naarmate de bijdragen van de lidstaten vervangen zullen worden door de eigen middelen. Op een gegeven moment zal van Nederlandse zijde medewerking aan besluitvorming op bepaalde gebieden afhankelijk moeten worden gesteld van de inwilliging van de Nederlandse eisen ten aanzien van de positie van het parlment.