Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00185
24-11-1964
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Luns stuurt een nota met daarin een analyse van het Plan-Erhard ten aanzien van de Europese Politieke Samenwerking

In de nota wordt alleen ingegaan over de plannen op het gebied van de buitenlandse politiek, die van de defensie en van de cultuur. Duidelijk is dat de BRD ervan uitgaat dat het aantal deelnemers beperkt zal blijven tot de huidige leden van de EG, wat van Nederlandse zijde wordt betreurd. Nederland is voorstander om Engeland bij de besprekingen te betrekken. De Duitse stelling dat het EP bij de politieke samenwerking dient te worden betrokken, wordt door Nederland toegejuicht, maar onduidelijk is hoe Duitsland dit wil realiseren. Gedurende de eerste fase wil Duitsland een intergouvernementele Commissie van Wijzen die onder meer voorstellen voor een unieverdrag moet doen. Nederland is niet per se tegen, mits de commissie maar voldoende onafhankelijk van de regeringen kan werken. Wat betreft de consultaties stelt de BRD dat de regeringen zich verplichten elkaar te raadplegen op het gebied van de buitenlandse politiek, de defensie en de cultuur. Nederland is tegen consultaties op het gebied van defensie: deze dienen plaats te vinden in het kader van de NAVO. De gedachte aan een zelfstandig Europees defensibeleid is niet realistisch en kan slechts leiden tot ondermijning van de Atlantische defensie-organisatie.

Bijgevoegd is de Franse tekst van het Duitse plan
Zie ook