Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00186
01-12-1964
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Marijnen stuurt een analyse van de Italiaanse voorstellen ten aanzien van de Europese Politieke samenwerking

Italië stelt voor dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes één of meer conferenties houden ter voorbereiding van een topconferentie van de Zes waarbij men het eens zou moeten worden over:
a.) Een aantal algemene beginselen die moeten leiden tot een federaal, democratisch, politiek en economisch verenigd Europa: Nederland kan zich daarmee verenigen.
b.) modaliteiten voor het verwezenlijken van een proefperiode van drie jaar: deze voorstellen verschillen weinig van de door Erhard naar voren gebrachte gedachten. Nederland kan zich hierin vinden, behalve als het gaat om consultaties op het gebied van defensie.

Het is teleurstellend dat de mogelijkheden om Engeland uit te nodigen voor de besprekingen achterwege blijft. Tot slot geldt dat het geen zin heeft van te voren vast te stellen dat na een bepaalde overgangsperiode tot vorming van een definitieve politieke unie zal worden overgegaan, aangezien nog niet te overzien is of na de overgangsperiode wel overeenstemming zal zijn bereikt aangaande de gemeenschappelijke concepties die de basis van de politieke unie moeten vormen.

Bijgevoegd is de Franstalige tekst van de Italiaanse voorstellen.