Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00190
08-04-1960
Samenvatting
2c. Versnelling van de uitvoering van het EEG-verdrag

Luns deelt mee dat Duitsland een versnelling van de EEG op 1 juli onmogelijk acht. Nederland is het daarmee eens. De these dat niet Engeland maar Franrkijk de totstandkoming van een vrijhandelszone niet heeft gewild, is bevestigd door de Franse minister-president Debré, die een samenspel tussen Duitsland en Engeland vreest. Ook is duidelijk dat Amerika niet meer een politieke ene conomische eenheid van Europa wil.