Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Versnelling uitvoering EEG-verdrag

De Ministerraad discussieert uitvoerig over al dan niet de wens om op 10 mei te komen tot een versnelling van de uitvoering van het EEG-verdrag. Uiteindelijk wordt besloten dat van nederlandse zijde de voorstellen en voorwaarden bij de EEG worden ingediend en de reacties van de andere EEG-landen worden vernomen. Vervolgens zullen onderhandelingen moeten plaatsvinden tussen de EEG en de EVA, waarbij het aanbod van de EEG aan de EVA nog aanpassingen moet openlaten. Pas nadat het resultaat hiervan bekend is, zal de Ministerraad besluiten over de versnelling in de EEG-Raad. Vervolgens spitst de discussie zich toe op het buitentarief en de invoertarieven.