Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00222
29-11-1966
Samenvatting
Luns stuurt conclusies van de CoCo met betrekking tot het memorandum van het Nederlandse voorzitterschap inzake het sociaal beleid in de EEG.

Allereerst werden bezwaren geopperd tegen de door Sociale Zaken gehanteerde werkwijze door op het laatste moment departementen in Den Haag te betrekken. Verder maakten vooral Economische Zaken en Financiën bezwaren tegen de tekst. Besloten is daarom om de geschilpunten op het niveau van ministers te bespreken.

Bijlage: memorandum inzake de sociale politiek in de Europese Economische Gemeenschap,