Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00223
07-12-1966
Actoren
Aantekening
Samenvatting
No. 300. Sociaal beleid in de EEG

Putter vraagt zich af wat de zin van het door Sociale Zaken voorgestelde procedure is, als niet wordt gestreefd naar een harmonisatie van de sociale verzekeringen in de EEG-landen.