Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00227
25-05-1967
Samenvatting
De CoCo heeft over de volgende onderwerpen vergaderd:

1.) Het werkprogramma van de Raad op sociaal terrein;
2.) Het arbeidsmarktbeleid: problemen van de arbeidsmarkt dienen in de eerste plaats nationaal te worden opgelost;
3.) Europees Sociaal Fonds: de EC heeft twee voorstellen gedaan. Het voorstel gericht op uitbreiding/aanvulling van de taken van het Fonds stuit op bezwaren.