Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00244
05-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
De Europese vakbonden sturen een memorandum aan de regeringen van de EG ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Verdragen van Rome. De vakbonden pleiten voor een verdere geografische uitbreiding van de Gemeenschap en voor versteviging van de democratische structuren.

(Let op: datum van memorandum ontbreekt. Is besproken tijdens de Ministerraad van 19 mei 1967, #2c.)