Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00250
05-08-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2b. Ontmoeting Adenauer-De Gaulle in Rambouillet en de politieke samenwerking in Europa

Luns heeft vernomen dat Adenauer gereserveerder staat tegenover de Franse plannen voor een politiek secretariaat van de Zes. Adenauer heeft vastgehouden aan de eis dat dit geen zetel in Parijs zal krijgen, dat een opening naar andere landen blijft en dat het de politieke ontwikkeling van de Zes in Brussel niet in gevaar mag brengen. Luns heeft in de Kamercommissie dergelijke opvattingen eveneens geuit. In de Kamer bestaat algemeen begrip voor het gereserveerde standpunt van de Nederlandse regering.