Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00253
21-6-1967
Samenvatting
De CoCo concludeerde t.b.v. de Raadszitting van 26 en 27 juni als volgt:

Toetredingsaanvragen V.K., Denemarken en Ierland: Denemarken en Ierland willen toetreden tot de EG. Verwacht wordt dat Frankrijk het proces zal willen vertragen. Nederland wil zo snel mogelijk dat de onderhandelingen worden geopend. De CoCo was pessimistisch gestemd ten aanzien van de Franse uitstelmanoeuvres. "De Britten zullen moeten beseffen dat het Verenigd Koninkrijk de EEG lange tijd zal moeten 'belegeren' en niet op successen op korte termijn zal moeten rekenen."

De Commissie wil een alternatief voor de koppeling aan de goudprijs de rekeneenheid waarin landbouwprijzen worden vastgesteld. Het commissievoorstel voor een vaste waarde wordt echter afgewezen. Nederland wil echter een gewogen systeem. Mocht weging niet haalbaar zijn, dan kan voor één jaar worden ingestemd met het Commissievoorstel. In de tussentijd kan in Brussel worden gestudeerd op een beter systeem.

Verder werd gesproken over: Euratom; Verklaring van minister Fanafani over de voedselhulp in het Midden-Oosten; Kennedy-ronde; Oliehoudende producten van oorsprong uit de GASM en de LGO; Betrekkingen met Israël en de Maghreblanden; Conserveermiddelen citrusfruit; de Europese Vennootschap.