Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00256
13-12-1963
Actoren
Notulen REZ
Samenvatting
3a. Parlementaire controle op financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Tweede Kamer heeft aangedrongen om zo krachtig mogelijk te pleiten voor parlementaire controle op de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Duidelijk is dat deze controle zonder wijziging van het EEG-verdrag niet mogelijk is, tegelijk zal dit in Brussel aan de orde moeten worden gesteld.