Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3b. EEG-verordening inzake voorwaarden voor het verlenen van bijstand door het Europese oriƫntatie- en garantiefonds voor de landbouw

Biesheuvel wil de richting uit van een communautair structuurbeleid. Dit element zit echter nog niet in de ontwerpverordening. Hij staat positief tegenover het structuurgedeelte van het fonds, maar dan moet dit mede ten nutte van de landbouwstructuur in Nederland werken. Andriessen acht het wenselijk deze zaak te koppelen met de regionale industrialisatie, aangezien deze de uitvoering van bepaalde landbouwstructuurmaatregelen beter mogelijk zal maken. Nederland heeft zich in eerste instantie verzet tegen dit deel van het fonds, aangezien dit vooral bedoeld was voor de "achterlijke landbouwgebieden" in Italiƫ. Uiteindelijk heeft Nederland zich ermee verenigd teneinde een communautaire invloed in de structuurverbeteringen in de zes landen te krijgen. Vervolgens wordt gesproken over de hoogte van de Nederlandse bijdrage van het fonds.