Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Nationaal-economische gevolgen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EEG
(Brief van Andriessen, 12-12-1963)

Andriessen zegt ter toelichting van de nota dat de ramingen van de financiƫle, budgettaire en prijsconsequenties ceteris paribus zijn gemaakt. Door de EEG-raad is besloten dat de heffingen binnenkort volledig aan de EEG afgedragen zullen worden. Enkele bewindslieden zetten een vraagteken bij een verdeelsleutel voor Nederland van 13%. Sommigen willen dit afhankelijk doen laten zijn van de vraag of de heffingen geheel of gedeeltelijk zullen worden afgedragen aan de EEG. De nationaal-economische gevolgen zijn als volgt: de EEG-landbouwmaatregelen geven een budgettair voordeel van f.300 mln en een voordeel voor eht agrarische bedrijfsleven van hetzelfde bedrag, terwijl de consument f. 600 mln meer zou moeten betalen. Een bijkomend voordeel kan zijn dat Nederland meer landbouwproducten bij de EEG-partners kan afzetten. Daartegenover staat dat de prijzen zodanig hoog kunnen worden vastgesteld, dat de agrarische productie binnen de EEG onevenredig toeneemt. Marijnen ziet de nota als een hypothetisch stuk en niet als een onderhandelingsnota.
Zie ook