Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. De Verklaring van de Duitse minister Schm├╝cker in de EEG-raad op 4 februarie 1964 inzake taken van de EEG in 1964
(Nota Luns, 19-02-1964, nr. 27729, met bijlagen)

Biesheuvel is wel voor versnelling van de afbraak van de onderlinge invoerrechten, maar deze zal dan over de gehele linie moeten plaatshebben, dus ook voor de landbouwproducten. De Block merkt op dat de landbouwsector en de niet-agrarische sector aan elkaar gekoppeld moeten worden.