Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00265
27-11-1964
Samenvatting
4. Harmonisatie van de omzetbelasting in de EEG
(Nota van Van den Berge, 19-11-1964)

Van den Berge vindt dat de harmonisatie in Brussel te technisch wodt bekeken. Het Nederlandse parlement vindt de kwestie dusdanig van belang dat de regering in Brussel geen verbintenissen kan aangaan zonder daarover van te voeren met de Kamers te hebben gesproken. Andriessen kan zich indenken dat om handelstechnische redenen harmonisatie van de omzetbelastingen wordt nagestreefd, maar vindt het Nederlandse stelsel beter dan nu wordt voorgesteld. Van den Berge benadrukt dat bij harmonisatie in de EEG-landen niet voldoende is dat de regelingen gelijk zijn, maar ook dat in de uitvoering een zekere gelijkheid bestaat.