Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, eigen middelen van de EEG en versterking van de bevoegdheden van het Europese parlement
(Brief van Luns, 28-05-1965, nr. 84240, met bijlagen)

Luns deelt mee dat Frankrijk niet zal insisteren op een beslissing voor 1 juli 1965 omtrent de financiering van de gemeenschap via de EEG-kas. Nederland zal stellen dat financiering via de gemeenschapskas gepaard zal moeten gaan met versterking van de bevoegdheden van het Europese Parlement. Hierover wordt vervolgens uitvoerig gediscussieerd, omdat deze houding voor Nederland een dilemma is: Nederland voelt aan de ene kant de sterke druk vanuit het Nederlandse parlement om te pleiten voor meer bevoegdheden voor het EP, terwijl Nederland aan de andere kant inziet dat de EC onder sterke Franse invloed staat. Bij afwijzing van het EC-voorstel, is het gevaar voor een Nederlands isolement groot, en dat dient voorkomen te worden.