Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Situatie in de Europese Gemeenschappen
(Brieven van De Block, 22-07-1965, nrs. 116045 en 116046)

De discussie richt zich vooral op de vraag welke houding Nederland moet innemen ten aanzien van de ontstane crisis in de EEG als gevolg van de Franse legestoelpolitiek. De Raad kan zich in de volgende conclusies vinden:
1.) In de EEG-raad kan in afwezigheid vand e Franse delegatie geen rechtsgeldige besluiten tot stand worden gebracht, maar de EEG-raad zal wel (met de EEG-commissie) kunnen beraadslagen;
2.) Nederland zal in de komende vergadering van de EEG-raad geen standpunt innemen ten aanzien van de nieuwe voorstellen van de EEG-commissie. De delegatie zal zich noch flink opstellen noch de commissie-voorstellen aanvaarden;
3.) Er zal nauw contact met de Duitse delegatie worden gehouden;
4.) Nagegaan kan worden of voor bepaalde technische zaken de schriftelijke procedure kan worden gevolgd.