Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4c. De bevoegdheden van het Europese parlement

Samkalden pleit ervoor om vast te houden aan de eis om de bevoegdheden van het EP uit te breiden, evenals de vaststelling van de eigen middelen voor de EEG. Ook wil hij een studie waarin wordt nagegaan hoe de parlementaire bevoegdheden met betrekking tot de regelgegevende bevoegdheid versterkt kunnen worden. Hierover bestaat geen overeenstemming in de REZ. Ook wordt gediscussieerd over de vraag wanneer de parlementaire controle in dient te gaan.