Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4d. De Kennedy-ronde en de binnen- en buitentarieven

De raad is bang dat de Kennedy-ronde zal mislukken, nu Frankrijk niet van zins lijkt te zijn om aan een gezamenlijk standpunt mee te werken. Het probleem is dat het EEG-verdrag ten aanzien van de tarieven unanimiteit voorschrijft. De vraag is of de VS en Engeland opnieuw geduld kunnen opbrengen. In ieder geval loopt de Amerikaanse handelsuitbreidingswet op 1 juli 1966 af. Door de slepende onderhandelingen gaat de beweging voor vrijere handel met Europa in de VS terrein verliezen. Het is dus zaak vóór 31 december overeenstemming te bereiken.