Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4f. Perequatie

De EC wil vanaf 1 juli 1967 de opbrengst van douanerechten en heffingen verdelen over de EEG-landen (perequatie). In de nota wordt een groot aantal bezwaren tegen deze perequatie aangevoerd. Den Uyl wijst erop dat de perequatie voor Frankrijk aantrekkelijk is en voor Nederland nadelig. Vondeling meent echter dat bij de beoordeling te veel betekenis aan het nadeel voor het Nederlandse budget is gecht en te weinig aan de nationaal-economische voordelen. De raad besluit om alleen in te stemmen met een studie naar de mogelijkheden van perequatie.