Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Mogelijkheden tot oplossing van de crisis in de Europese Gemeenschappen
(Brief van Luns, 16-11-1965, nr. 184,279, met bijlagen)

Frankrijk is bezig met een groot propagandaoffensief in verband met de presidentsverkiezingen in het begin van december. De Franse regering wil de schijn wekken alsof er een overeenstemming over de EEG aan de horizon rijst. Duidelijk is dat over de te volgen koers binnen de Vijf nog geen overeenstemming bestaat. Enkele landen vinden dat over de Franse suggesties moet worden nagedacht. Maar: "de Vijf moeten niet nadenken, maar de Franse regering moet nadenken", aldus Spierenburg. De nota bevat volgens Samkalden geen duidelijke conclusies, er wordt slechts gesteld dat doorbreking van de vicieuze cirkel alleen mogelijk is door een fasering van de te ondernemen actie. Wat wordt niet duidelijk. Den Uyl vindt de voorgestelde fasering wel juist. Wel vindt hij dat het gevaar voor het uiteenvallen van de Vijf groot is, dus vindt hij het van belang binnen afzienbare tijd af te tasten waartoe de Vijf bereid zijn. Cals had in de nota graag de alternatieven uitgewerkt willen zien en naast elkaar gezet wat het Duitse, Italiaanse en Belgische streven is. Luns is het eens met Den Uyl om haast te maken. Hij meent dat Nederland geen concessies zou kunnen doen die het EEG-verdrag, de verdragspositie van de EEG-commissie en de afspraken omtrent het stemmen met gekwalificeerde meerderheid aantasten. Wel is het mogelijk aan de Franse eisen ten aanzien van het landbouwbeleid tegemoet te komen. Verder wordt gesproken over de relatie tussen de crisis binnen de EEG en die binnen de NAVO. Besloten wordt dat de nota naar aanleiding van de opmerkingen van de REZ wordt bijgewerkt.