Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. De Kennedy-ronde

Cals vraagt of men überhaupt nog gelooft aan het slagen van de Kennedy-ronde. De kansen worden door de REZ niet hoog ingeschat vanwege het feit dat in Amerika de handeluitbreidingwwet in juli 1967 afloopt en van EEG-zijde nog weinig realistische voorstellen zijn gedaan. Cals wil dat nederland in de EEG-raad op een extra-vergadering van de EEG-raad moet aandringen, waarvoor de EC dan met voorstellen moet komen.