Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Kennedy-ronde
(nota van Den Uyl, 08-06-1966, nr. 166/5961, met bijlagen)

Nederland is er deels in geslaagd de Duitsers te overtuigen van het Nederlandse standpunt. De besprekingen verlopen echter moeizaam, mede vanwege de opstelling van Frankrijk. Sommigen vermoeden kwade opzet van Frankrijk, anderen bestrijden dit. Wel is de REZ eensgezind om druk te zetten achter de onderhandelingen.