Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Kennedy-ronde
(Brief van Bakker, 5-1-1967, nr. 167/163 met bijlagen)

De discussie spitst zich toe op de vraag hoe de Europese Commissie een onderhandelingsmarge kan worden gelaten, zonder dat dit leidt tot het doen van grote concessies door de meest positief ingestelde lidstaten. Vervolgens wordt gesproken over het al dan niet bestaande evenwicht van de aanbiedingen die tot dusver door de onderhandelende partijen zijn gedaan. De verhouding is het meest omstreden in de landbouwsector. De VS vinden de EEG-voorstellen te protectionistisch. In de REZ bestaat weinig animo om de VS vergaand tegemoet te komen.