Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Overige agendapunten EEG-raad dd. 11 en 12 januari 1967

Bakker vraag aandacht voor de kwestie van de aan Griekenland te verlenen financiƫle steun voor structuurverbetering in het kader van de landbouwharmonisatie. In de CoCo is overeenstemming bereikt over de voorwaarden, maar men bleef het oneens over de aard van de hulp: dient deze beschouwd te worden als pure hulpverlening of als een uitvloeisel van de landbouwharmonisatie die in het associatieakkoord is voorzien? Ook is het de vraag welk ministerie de financiƫle gevolgen moet dragen.