Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Kennedy-ronde
(Nota's van Bakker, 4 en 6 april 1967, nrs. 167/3525 en 167/4239)

De vraag staat centraal of het afkopen van agrarisch protectionisme met ontwikkelingshulp onvermijdelijk is om de Kennedy-ronde te redden of niet. De meeste REZ-leden menen dat dit het geval is. De discussie richt zich vervolgens op de mate van zelfvoorzieningsgraad ten aanzien van diverse landbouwproducten.