Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00301
12-1963
Samenvatting
Notitie inzake parlementaire controle m.b.t. de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

In de EEG-Raad is bepaald dat het in te stellen oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw een onderdeel vormt van de begroting van de Gemeenschap en dat de ontvangsten uit de heffingen op de invoer uit derde landen bestemd zijn voor dekking van de uitgaven van de Gemeenschap. De Tweede Kamer vindt echter dat het Europees Parlement de budgettaire bevoegdheid dient te krijgen. Weliswaar heeft de Kamer formeel ongelijk, toegegeven moet worden dat indien het gemeenschappelijk landbouwbeleid meer en meer gemeenschappelijk gefinancierd zal worden, de behoefte aan parlementaire controle door het EP groter wordt.