Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00303
11-02-1964
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Nota inzake de fusie van de Executieven der Europese Gemeenschappen en de versterking van de positie van het Europees Parlement.

Wat de voorstellen betreft voor de fusie van de Executieven, is Nederland terughoudend, omdat de vrees bestaat dat door sommige landen van de gelegenheid gebruik zal worden gemaakt om bepaalde zelfstandige bevoegdheden van de Executieven af te zwakken of te elimineren. Het is zaak om de fusie op z'n vroegst op 1 januari 1970 te verwezenlijken. Wat betreft de versterking van de bevoegdheden van het EP is Nederland altijd een sterk voorstander geweest. Vervolgens gaat de nota uitvoerig in op de diverse onderdelen van de voorstellen en het Nederlandse voorstel inzake versterking van het EP.