Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00307
23-09-1964
Actoren
Brief en nota
Samenvatting
Ontwerpnota van de Nederlandse regering aan de voorzitter van de Raad van de EEG en aan de Commissie betreffende het gemeenschappelijk vervoerbeleid.

De Nederlandse onderhandelingspositie ten aanzien van de vervoerpolitiek in de EEG is bepaald zwak. Oorzaak is het feit dat op dit gebied grote belangen verdedigd moeten worden, terwijl de tegenstellingen tot de andere lidstaten groot zijn en het EEG-Verdrag vriwjel geen waarborgen biedt voor door Nederland gewenste oplossingen. Een Nederlands initiatief is noodzakelijk om een artikelsgewijze behandeling in dit stadium te voorkomen en het verband tussen Nederlandse eisen en concessies duidelijk vast te leggen. De brief gaat vervolgens in op mogelijke concessies en op het tijdstip waarop het Nederlandse voorstel moet worden ingediend. Als bijlage is bijgevoegd de nota.