Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00310
11-1964
Samenvatting
De werkgroep van de Coördinatie-Commissie voor Fiscale harmonisatie heeft de volgende conclusies getrokken:

De werkgroep was het eens dat dat de doelstelling van opheffing van de belastinggrenzen in beginsel aanvaardbaar is, zowel in het belang van de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Markt als vanwege de psychologische aspecten die heiraan zijn verbonden. Maar het heeft pas zin besluiten te nemen als de Zes zich unaniem uitspreken ten gunste van deze doelstelling en de consequenties aanvaarden. De werkgroep twijfelt echter of de opheffing van de grenzen als doelstelling geaccepteerd zal worden. In dat geval is het de vraag of Nederland zijn medewerking zal moeten verlenen aan de gelijkschakeling van de omzetbelastingstelsel en niet voor een beperktere doelstelling moet gaan, namelijk het bereiken van neutralere nationale stelsels. Verschil van mening bestond over de mate van wenselijkheid van het bereiken van de beperkte doelstelling.