Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00321
12-08-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2a. Besprekingen Adenauer-De Gaulle te Rambouillet en Adenauer-Macmillan te Bonn

Het is De Quay niet duidelijk wat Adenauer en De Gaulle in concreto hebben besproken. Over het gesprek tussen Adenauer en Macmillan bestaat in de pers de indruk dat de as Bonn-Parijs wordt losgelaten, evenals een deel van het supranantionale karakter van de Zes. Hoe dan ook is de ministerraad van mening dat het noodzakelijk is zo snel mogelijk contacten te leggen met de Benelux-partners en met Itali├ź om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Voorkomen moet worden dat Nederland in een ge├»soleerde positie geraakt.
Zie ook