Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
10. Fusie van de Europese executieven
(Brief van Luns, 30-08-1960, nr. 125778, met bijlagen)

De vraag is of de raad het wenselijk acht dat men de kwestie van de fusie van de executieven gaat bestuderen. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag in welke vorm de fusie gegoten moet worden en of er wel of geen verdragswijziging nodig is. Besloten wordt dat Luns als voorzitter van de Raad van de EEG dit in de Raad aan de orde zal stellen. Over de fusie zelf zal nog geen beslissing worden genomen.