Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00330
4-11-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2a. Politieke consultatie van de Zes

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes hebben in Parijs gesproken over buitenlandse politieke onderwerpen. Luns had vooraf gezegd dat dit geen orgaan is ter behandeling van kwesties van de EG. Desondanks waren kwesties van de EG op de agenda gezet. Luns heeft aangedrongen op een uitnodiging van de EC, maar deze gedachte werd niet aanvaard.