Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00336
25-11-1960
Samenvatting
2f. Associatie van Griekenland aan de EEG

Luns vraagt zich af of Nederland niet bereid moet zijn concessies te doen. Marijnen is daar geen voorstander van. De Pous is op onderdelen van de beoogde associatie niet akkoord.