Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00337
02-12-1960
Samenvatting
2a. Versnelling van de EEG
(Brief van Marijnen, 29-11-1960, nr. 8085)

De Tweede Kamer heeft een motie ingediend die uitspreekt dat de versnelling in de industrie en in de landbouw onverbrekelijk aan elkaar gekoppeld moeten worden. Sommige ministers tonen zich bezorgd over deze motie, omdat die uitgaat van een te strakke koppeling. Marijnen meent dat er nog wel enige ruimte is, zij het dat dit tactisch gezien niet aan de Kamer meegedeeld moet worden.