Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2d. Volgende vergadering van de EEG-raad

Nederland heeft steeds uitdrukkelijk een koppeling gelegd tussen de versnelling in de industriƫle sector en in de landbouw. De invulling van de afspraken hieromtrent dwingt Marijnen om wellicht het voorgestelde heffingssysteem niet te aanvaarden wat een impasse zou betekenen voor de versnelling. In de ministerraad ontstaat vervolgens een discussie over de juridische houdbaarheid hiervan. Uiteindelijk concludeert de raad dat de Nederlandse delegatie in elk geval zo lang mogelijk aan het Nederlandse standpunt inzake de koppeling van de versnelling in industrie en landbouw zal vasthouden.