Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Bijeenkomst premiers en ministers van Buitenlandse Zaken van de Zes
(Nota van Luns, 2-2-1961, nr. 843)

Luns heeft van de Duitsers begrepen dat ze een vertragingstactiek zullen toepassen t.a.v. de Franse voorstellen door te vragen om de instelling van een studiegroep zonder bindende richtlijnen en zondere prejudice. Verder heeft Luns Monnet en Kohnstamm op bezoek gehad, waarbij bleek dat Monnet veel voor de Franse denkbeelden voelde. Klompé vindt het onbevredigend als de Nederlandse delegatie zo in het negatieve zou blijven door alleen maar afwijzend op de Franse voorstellen te reageren. Misschien is het handiger om een positieve bijdrage op tafel te leggen als een kwestie van tactiek. Ook de Quay meent dat het van belang is om ziczhelf niet te zeer te isoleren. Uiteindelijk verklaart de raad zich akkoord met het standpunt in de nota van Luns.