Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00345
24-02-1961
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2d. De plannen van De Gaulle

Luns deelt mee dat de Duitse staatssecretaris Müller Armack de Nederlandse ministers heeft geluk gewenst met het vasthouden aan hun standpunt bij de conferentie in Parijs. Adenauer heeft gezegd bij de volgende conferentie in Bonn niet eenzelfde misverstand te laten ontstaan en ook de Britse premier heeft zich duidelijk over deze zaken uitgesproken.
Zie ook