Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Voorbereiding topconferentie

Luns zal tegen de Beneluxpartners zeggen dat ze het politieke overleg zonder Nederland zullen moeten doen als ze bereid zijn zich in vergaande mate te binden aan de voorstellen van De Gaulle. Volgens inlichtingen is het vrijwel zeker dat geen van de deelnemers van de Zes het politieke overleg tussen de vijf, zonder Nederland wenst. Zijlstra twijfelt of dit wel de goede methode is. Van Houten heeft met Spaak gesproken, maar deze vond de plannen van De Gaulle onschuldig en juist een middel om Frankrijk en Duitsland tot elkaar te brengen.Van Houten daarentegen heeft erop gewezen dat aanvaarding zou betekenen dat de idee van supranationaliteit verloren zou gaan.