Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1. Franse plannen voor een Europees topoverleg
(Brief van Van Houten, 29-06-1961, nr. 94319 met bijlagen)

Er wordt uitvoerig gediscussieerd over de vraag welke houding Nederland dient aan te nemen ten aanzien van de Franse voorstellen. Diverse onderwerpen komen aan de orde. Het Nederlandse standpunt komt er hierop neer dat Nederland een aantal bezwaren heeft tegen het houden van een reeks politieke topconferenties van de Zes, die minder zwaar wegen als ook Engeland hieraan meedoet. Wat betreft toetreding van Engeland tot de EEG zijn er twee redeneertranten: de één zegt dat men Engeland niet nu moet vragen aan het politieke topoverleg deel te nemen, omdat dan de drijfveer weg is om tot de EEG toe te treden, de ander zegt dat het betrekken van Engeland bij het politieke overleg vanzelf tot aansluiting bij de EG moet leiden. Het uiteindelijke doel van het Nederlandse beleid is geen breuk in de Zes en geen duurzame breuk tussen de Zes en de Zeven.
Zie ook