Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. De komende bijeenkomst van de EEG-raad
(Brief van Van Houten, 20-09-1961, nr. 134601 met bijlagen)

Nederlandse bewindslieden ontvangen signalen dat de Franse regering vasthoudt aan haar standpunten ten aanzien van de onderhandelingen met Engeland over toetreding tot de EEG. De Quay is daarom voorstander voor een zo stevig mogelijk standpunt daartegenover in Benelux-verband. Marijnen bepleit voorzichtigheid en meent dat de EEG-raad eind september uit het vraagstuk van de onderhandelingsprocedure moet komen, aangezien het anders een blamage voor de EEG zou zijn. Verder wordt uitvoerig gediscussieerd over de mogelijkheden en wenselijkheid van associaties van Ierland, Zweden, Zwitserland en Frankrijk aan de EEG. De raad gaat in ieder geval akkoord met onderhavige nota.
Zie ook