Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00366
05-01-1962
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2b. EEG-raad inzake overgang naar de tweede etappe

De Nederlandse delegatie heeft tot nu toe bij de onderhandelingen inzake de overgang naar de tweede etappe van de EEG gehandeld in overeenstemming met de instructie. Van Houten vernam echter klachten over minister Marijnen en De Pous alsof zij zich onvoldoende constructief zouden opstellen. Van Houten heeft de Duitse ambassadeur Löns, die zijn beklag kwam doen, boos geantwoord dat beide ministers juist grote voorstanders van de Europese integratie zijn en erop gewezen dat de Duitsers regelmatig de Nederlandse bezwaren of die van de Benelux van tafel vegen.