Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00370
23-02-1962
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3e. Bespreking EEG-raad met Engelse ministers

Luns doet verslag van een bespreking van de ministers van de EEG-landen met de Engelse ministers Heath en Soames. Tijdens de voorbespreking van de Zes verdedigde Frankrijk het bekende standpunt dat tot ernstige vertraging van de toetreding van Engeland zou leiden. Aan het einde van de voorbespreking heeft de Franse minister veel water in de wijn gedaan. Verder heeft Luns vernomen dat in Engeland bezorgd wordt aangekeken tegen het voornemen toe te treden tot de EEG. Luns heeft de Engelse collega's erop gewezen dat toetreding vooral in het belang van Engeland is.