Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00374
23-03-1962
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2b. Plannen inzake een Europese Unie

Luns vernam van Spaak dat hij zo wantrouwend tegenover De Gaulle staat, dat hij nu niet met Frankrijk een politieke unie zou willen vormen. Ook Italië heeft zich aan de Belgisch-Nederlandse kant geschaard. Het is verder onduidelijk wie Fouchet als voorzitter van de werkgroep zal opvolgen.